0850 346 6 963 Gsm: 0542 346 6 963
Alışveriş sepetinizde hiç ürün bulunmamaktadır.
Filtreler
Ara

Erkek Çorap

Temel giyimin ana ihtiyaç maddelerinden biri olan çorap sadece teni kapatma malzemesi değil aynı zamanda insan sağlığını koruması açısından da son derece önemli bir araçtır. Önemli olmasına önemlidir lakin kullanım amacı bakımından ömrü de son derece kısadır. Günümüzde çorap çeşitleri ve dokuları gözle görünür biçimde şekillenmektadir. Özellikle de sosyal medyalara konu olan erkek çorap değişimi hepimizin dikkatini çekmektedir. 

Değişim çok çeşitli olsa da çorap tarihi incelendiğinde ilk yazılı kaynaklarda hayvan kıllarından örülen ayakkabı astarından yani piloi'den bahseder. İlk yazılı kaynaklar bu şekilde olsa da M.Ö 5. yüzyılda da Altay Pazırık Kurgan'ın detaylarında keçe çorapların varlığından bahsedilmektedir. Bu durum ise Türklerde çorap geleneğinin M.Ö 'ye kadar dayandığının bir kanıtıdır. Bir gerçek daha vardır ki; o da Mezapotamya'da örme çorapların varlığı hakkında pek çok rivayet bulunmaktadır. Eee makineleşme söz konusu olmadığından çorapların örme olması da kaçınılamaz bir gerçektir. Fakat burada önemli bir husus da çorapların bayan çorap ya da erkek çorap şeklinde ayırt edilmiyor oluşudur. Çoraplar (bayan, çocuk ve erkek çorap) tek standart ile örülüp iklim şartlarından korunmak istenmiştir. Bayan ya da erkek çorap ayrımı makineleşme ve modernizasyonunbir sonucu olarak dönem insanlığının hayatına girmiştir.

Anadolu kültüründe var olan çorapların bir benzerlerine ise Balkan ülkelerinde rastlanmaktadır. Örneğin; Türmenistan ya da Yunanistan sürüleriyle yaşayıp oradan oraya gezen topluluklarda da görebilmekteyiz.

Dilimize yerleşen çorap sözcüğünün kökeni ise Farsça'ya dayanmaktadır. ''Gorap" kelimesi, Arapçaya "curap" buradan da Türkçeye "Çorap" şeklinde geçmiştir. Çorap kelimesinin farklı kullanışına bir örnek de Türkmenistan'dır. Türkmenistan'da çoraba "çeşka" denilmektedir.

Kullanılışı ve söylenişi toplumdan  topluma ne kadar farklılık gösterse de makineleşmenin etkisi her alanda mevcuttur. Bayan, erkek çorap ayrımının asıl kaynağı da bundandır.

Yorum yazınız
"
Yandex.Metrica